Türk Tarih Bilgisi - 23 Mayıs 2017
M.Kemal ATATÜRK
M.Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün Bursa Nutku

Atatürk’ün Bursa Nutku Şubat 1933’ün ilk günlerinde Bursa Ulucami’de toplanan 100 kadar irticacı kişi camilerde Türkçe ezan okunmasına karşı bir..